Hoppa till sidans innehåll

Årsmöteprotokoll 20160228


Årsmöteprotokoll  ERF Eda ryttarförening  2016-02-28 – 16:00

  Närvarande från styrelsen:  Ewa liljemark, Rachel Lyckås, Siri Wylie, Michaela Lövkvist, Hanna Albersson, Gunilla Sundholm.

 1. Mötets öppnande:  Ewa Liljemark
 2. Mötesordförande :  Ewa liljemark
 3. Mötessekreterare :  Siri Wylie
 4. Justerare: Eva-Lena Jonsson och Erika Guldbrandsson
 5. Fastställande av röstlängd  
 6. Godkännande av dagordning - JA
 7. Om årsmötet har varit behörig utlyst - JA
 8. Verksamhetsberättelsen för Eda ryttarförening, blev  läst upp av Ewa Liljemark. Ekonomisk berättelse, skickat runt. Vi går i pluss!
 9. Revisionsberättelsen  - blev upplest av Eva-Lena Jonsson
 10. Kan styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  JA
 11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag. INGEN
 12. Till ordförande valdes  Ewa Liljemark  på 1 år
 13. Kassör sitter  Gunilla Sundholm som valdes inn på  2 år till.
 14. Firmatecknare  Gunilla Sundholm och Hanna Albertsson  - var för sig.
 15. Val av övriga ledamöter
  Siri Wylie 2 år
  Hanna Albertsson
  Michaela Lövkvist
  Ylva Gavell Söderström
  Marleen Dahlbeck
  och för US Hanna Kolberg
 16.  Val av suppleanter  - i konstituerande styrelsemöte.
 17. Val av revisorer:  Eva-Lena Jonsson och Elisabeth Moe Berntsen, suppleant Agneta Olsson
 18. Valberedningen: Linda Kyrksjö  & Rachel Lyckås JA   förslag Maritha Eriksson – säger NEJ
 19. Medlemsavgift för 2017 fastställdes till junior 250,-  senior 300,- och familj 750. Familj räknas max 4 styck varav minst 1 vuxen.
 20. Övrigt – Mail från Rithva till Ewa. Tack till hemsida ansvarig från Rithva, som tycker den är bra uppdaterat. Siri önskar mer information till sidan skicka PM, mail om resultat på tävlingar, något vi borde veta, information om dig o din häst!  Fråga från Rithva önskar att styrelsen kan lägga upp KM tävlingarna tidigare. Styrelsen avböjer detta, men vill gärna vara med att få satt upp en tävlingskomité, vi har många som vill vara med och hjälpa till, men ingen som vill vara sammankallande. 
 21. Mötets avslutande.
  Tackar alla för ett aktivt möte och ser fram emot ett aktivt år!

 

 

Sekreterare …………………………………..         Ordförande……………………………………….

 

Justeras………………………………….. ……………………………………..  

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Eda RF - Ridsport
Hålteberg Norra Mon
67392 Charlottenberg

Kontakt:
Tel: 0705422357
E-post: eda.ryttarforening@g...

Se all info