Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2012


Årsmöte Eda Ryttarförening söndagen den 19 februari kl 16.00 Norra Mon 2012.

 

1)    Mötet öppnas och alla hälsas välkomna av ordförande Mikael Sundström.

2)    Val av ordförande blev Mikael Sundström.

3)    Styrelsens val av sekreterare blev Hanna Albertsson.

4)    Fastställande av röstlängd skickades runt.

5)     Val av protokolljusterare och rösträknare blev Anne Broman och Anna Lindeberg.

6)    Medlemmar godkänner dagordning.

7)    Medlemmar godkänner att mötet blivit i laga ordning utlyst. Det har stått i tidningen i ca 3 veckor och varit med på hemsidan.

8)    Medlemmar godkänner behandling av verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen skickas runt.

9)       Revisorernas berättelse godtas.

10)                  Medlemmar säger ja till ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar.

11)                    Det bestäms på mötet att det blir 9 styrelsemedlemmar varav inga suppleanter.

12)                  Mikael Sundström blir vald som ordförande i 1 år.

13)                    Övriga styrelsemedlemmar 2012 blir:

Vice ordförande: Susan Skou Fiege 1 år,

Sekreterare: Hanna Albertsson 2 år,

Kassör: Annika Ekberg 2 år,

Ledamot US: Jannica Warg 1 år,

Ledamöter: Linda Pettersson 2 år, Gunilla Sundholm 2 år, Liv Munkvold 1 år, Katarina Sundholm 1 år.

Firatecknare: Mikael Sundström och Annika Ekberg. Var för sig.

14)                  Val av ungdomssektion.

15)                   Val av kommiteer och sponsorgrupp:

Cafeteria ansvarlig: Ann-Sofie Gustavsson,

Lotteriansvarlig: Katarina Pettersson och Britt-Jane Johanssen,

Sponsorgruppen: Kristin Johansson (huvudansvar), Linda Kyrksjö och Daniel Melin.

Hopptävlingar: Rithva Karlsson,

Dressyrtävlingar: Sabina Göransdotter, ,

16)                  Anmälan av ungdomsektion vald ledamot jämte suppleant: Blir bestämt på US första styrelsemöte.

17)                   Val av revisorer: Anna-Karin Guttke och Malin Högberg

18)                  Valberedningen: Sandra Johansson (sammankallande) och Malin Björlin.

19)                  Fastställande av årsavgifter blev bestämt att bli samma som 2011.

20)                  Ordförande Mikael Sundström tackar för mötet och förklarar mötet avslutat.

 

 

 

Protokolljusterare:

Anne Broman

 

 

Anna Lindeberg

 

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Eda RF - Ridsport
Hålteberg Norra Mon
67392 Charlottenberg

Kontakt:
Tel: 0705422357
E-post: eda.ryttarforening@g...

Se all info