Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2011


PROTOKOLL FÖRT VID EDA RYTTARFÖRENINGS

ÅRSMÖTE PÅ N:a MON 2011-02-20 kl 16.00

 

Närvarande från styrelsen:

Mikael Sundström Ordförande

Susan Skou Fiege

Hanna Albertsson

Linda Pettersson

 

 

§ 1

Mötets öppnande:

Ordföranden hälsade välkommet och förklarade mötet för öppnat.

Till mötets Ordförande utsågs Mikael Sundström

Sekreterare utsågs Hanna Albertsson

Fastställande av röstlängd – 20 personer

Justerare och rösträknare utsågs Sandra Johansson och Linda Kyrksjö

Genomgång av dagordningen, godkändes.

På frågan om årsmötet blivit i laga ordning utlyst, blev svaret ja.

 

§ 2

Verksamhetsberättelsen för Eda ryttarförening 2010, sammanställd och skriven av Hanna Albertsson och Anna Lindeberg

 

§ 3

Ekonomi 2009 gick vi med vinst 70.000 kr. Ekonomi 2010 är inte helt fastställt men ordförande tror ca 70-80 tusen kronor.

 

§ 4

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

§ 5

Styrelsen:

Till ordförande valdes Mikael Sundström. Kassör Ann-Sofie Gustavsson. Sekreterare Hanna Albertsson. Ytterligare medlemmar som fortsätter i styrelsen är: Susan Skou Fiege, Katarina Sundholm, Gunilla Sundholm, Liv Munkvold, Linda Pettersson och från US Sofie Garberg.

 

§ 6

Till ungdomssektionen avgick Thea Märkel, Pernilla Karlsson, Johanna Lindmark och Josefin Lindmark.

Nya medlemmar; Sofie Garberg, Saria Eriksson och Rebecka Berggren.

Från US kommer Sofie Garberg att närvara på ERF’s styrelsemöten. Till US nya ordförande valdes Emma Hansson, vice ordförande Madelen Segolsson. Sekreterare Martine Rudberg och Kassör Elin Åkesson.

 

 

§ 7

Tävlingskomitte:

Dressyr: Anna Lindeberg, Sabina Göransdotter

Hoppning: Rithva Karlsson, Lena Åkesson-Jansson

Cafeteria ansvarig: Ann-Sofie Gustavsson.

Sponsorgruppen, Pernilla Karlsson, Linda Kyrksjö, Hanna Albertsson, och Lotta Bråten

Utbildningsledare, Malin Jansson.

Revisorer: Anna-Karin Guttke, Malin Jansson.

Lotteri och försäljning: Katarina Pettersson.

Firmatecknare: Mikael Sundström och Ann-Sofie Gustavsson, Var för sig.

 

§ 8

Till ledamöter i valberedningen valdes Anna-Maria Sjöberg

Ingen ersättare valdes.

 

§ 9

Vid fastställande av årsavgiften för nästa år beslutades att avgiften blir som förra året. 200 kr för junior, 250 kr för senior och 500 kr för familj.

 

§ 10

Under övriga ärenden delade Ritva Karlsson ut tävlingspokaler till alla duktiga ryttare som tävlat för Eda Ryttarförening.

 

§ 11

Ordförande förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet…………………………………..

Hanna Albertsson

Ordförande……………………………………….

Mikael Sundström

Justerare………………………………….. ……………………………………..

Sandra Johansson Linda Kyrksjö

 

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Eda RF - Ridsport
Hålteberg Norra Mon
67392 Charlottenberg

Kontakt:
Tel: 0705422357
E-post: eda.ryttarforening@g...

Se all info